LEBLEBİ AL | Hakkımızda | Çorum Altını 3 Nesildir Kalite
ddd

ÜRÜN SEPETİ
Sepetinizde Ürün Yok

Bilgilendirme

1. Sözleşmenin Onaylanması

Gülşen Gıda firmasının www.leblebial.com isimli web sitesi (“Web Sitesi”) üyesi olmak için (“Gülşen Gıda Üye”) önce kayıt formumuzu doldurmanız ve www.leblebial.com Kullanıcı Sözleşmesi (“Gülşen Gıda Kullanıcı Sözleşmesi”) hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gerekmektedir.  Gülşen Gıda Üye’nin, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren Gülşen Gıda Kullanıcı Sözleşmesi’ne uymayı taahhüt etmiş olduğu kabul edilir.

2. Hizmetlerin Tanımı

Gülşen Gıda Web Sitesi üzerinden ürün alımı yapmak üzere sipariş oluşturma, Gülşen Gıda Sistemine dahil ürünleri görüntüleme, internet ortamından Gülşen Gıda sistemine dahil ürünleri sipariş verilmesi, verilen siparişlerin değiştirilmesi, geçmiş siparişleri görüntüleme ve Gülşen Gıda  sistemine dahil ürünlerin zaman zaman Gülşen Gıda Üyelerine sunulabilecek özel fırsatlardan yararlanma imkanı sunar.

3. Gülşen Gıda Üyelik Sistemi

·          Gülşen Gıda Üyesi kendisinin belirleyeceği bir “Kullanıcı adı (E-Mail)” ve “Şifre’ye” sahip olur.

·          Kullanıcı adı Gülşen Gıda Üye’ye özeldir ve aynı Kullanıcı adı iki farklı Gülşen Gıda Üye’ye verilmez.

·          Şifre sadece Gülşen Gıda Üye tarafından bilinir. Gülşen Gıda Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir.  Şifre'nin seçimi ve korunması tamamen Gülşen Gıda Üye’nin sorumluluğundadır. 

·          Gülşen Gıda Üye bilgisini Gizlilik Politikasına aykırı bir şekilde kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmaz veya üçüncü kişiler adına e-posta gönderimi yapamaz.

·          Kullanıcının Gülşen Gıda Üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için Kullanıcı adını ve Şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem www.leblebial.com'a  “Giriş” olmak şeklinde tanımlanmıştır.


4. Gülşen Gıda Üye'nin Yükümlülükleri

Gülşen Gıda Üye, Web Site servislerinden yararlandığı sırada:

·          Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Gülşen Gıda Üyeliği’nin sona erebileceğini,

·          Gülşen Gıda tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Gülşen Gıda'e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

·          Gülşen Gıda servislerini kullandığı sırada ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Gülşen Gıda ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Gülşen Gıda’in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

·          Gülşen Gıda tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple Gülşen Gıda’in sorumlu olmayacağını,

·          Gülşen Gıda servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Gülşen Gıda’in sorumlu olmayacağını,

·          Gülşen Gıda Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Gülşen Gıda’in sorumlu olmayacağını,

·          Tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

·          Gülşen Gıda Sistemi’ne eklenecek ve yayımlanacak yazışma, konu başlıkları ve rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

·          Diğer Gülşen Gıda sistemi kullanıcılarını ve Gülşen Gıda sistemine dahil firmaları taciz ve tehdit etmemeyi,

·          Diğer Gülşen Gıda Üyelerinin Gülşen Gıda servisini kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

·          Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

·          Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

·          Diğer Gülşen Gıda Üyelerinin bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

·          Gülşen Gıda servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamının Gülşen Gıda Üyelerinin rızası dahilinde olduğunu, Gülşen Gıda Üyelerinin bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, Gülşen Gıda servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Gülşen Gıda’den hiçbir ad altında tazminat talep etmemeyi,

·          Gülşen Gıda servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

·          Kurallara aykırı davrandığı takdirde Gülşen Gıda’in gerekli müdahalelerde bulunma ve Gülşen Gıda Üye’yi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

·          Biz Danışmanlığın, Gülşen Gıda sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

·          Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

·          Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

·          Gülşen Gıda Üye “Kullanıcı adı” ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

·          Gülşen Gıda sistemine dahil bir firma tarafından gönderilebilecek bir promosyon Gülşen Gıda Üyesi dışında bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Gülşen Gıda sistemine dahil firma adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile promosyonun teslim edilmeyebileceğini kabul ve taahhüt etmiştir.


5. Ücretlendirme

Gülşen Gıda, işbu Gülşen Gıda Kullanıcı Sözleşme kapsamında belirtilen "İlan Hizmetleri", "Güvenli Ödeme Hizmeti" ve ek "hizmet"lerle ilgili "hizmet" ücretlerini ve ödeme koşullarını "Portal"ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Ürünlerin ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Web Sitesi’nde aksi belirtilmediği takdirde, bütün ürünlerin karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

Gülşen Gıda sistemi dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, banka havalesi, EFT vb.) tahsil edebilir. Bu usuller Web Sitesi’nin ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. Gülşen Gıda Üyeleri burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.


6. Vergilendirme

Gülşen Gıda Kullanıcı Sözleşme’si kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Gülşen Gıda’ın sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.


7. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması

Gülşen Gıda Üyeleri Gülşen Gıda sisteminin kullanımının kişisel kullanım amaçlı olduğunu ve Gülşen Gıda sistemi dahilinde alışveriş yapılması durumunda bu alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.


8. Web Sitesi Kayıtlarının Geçerliliği

Gülşen Gıda Üyesi işbu Gülşen Gıda Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Gülşen Gıda’ın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikro fiş, ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu Biz Danışmanlı'ın kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


9. Uygulanacak Hükümler

Gülşen Gıda Kullanıcı Sözleşmesi ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu Gülşen Gıda Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.


10. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gülşen Gıda Kullanıcı Sözleşmesi ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Çorum Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


11. Yürürlük

Gülşen Gıda Üyesinin kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet veya ürün aldıktan ya da Gülşen Gıda sisteminden yararlanmaya başladıktan itibaren işbu Gülşen Gıda Kullanıcı Sözleşmesi taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.


12. Fesih

Gülşen Gıda dilediği zaman tek taraflı olarak işbu Gülşen Gıda Kullanıcı Sözleşmesi’ni sona erdirebilir.